Misją Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, artystycznej, naukowo-badawczej oraz prac innowacyjno-rozwojowych, w poszanowaniu zasad wolności nauczania, wolności twórczości artystycznej i badań naukowych; dbałość o wszechstronny rozwój studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia poprzez kształtowanie twórczych, krytycznych, ambitnych i tolerancyjnych osobowości adeptów sztuki muzycznej oraz wytyczanie kierunków rozwoju dyscyplin artystycznych, edukacji artystycznej i wiedzy o sztuce.

Uczelnia realizuje swoją misję poprzez dbałość o zachowanie najwyższych standardów w pracy dydaktycznej, artystycznej, prowadzonych badaniach naukowych, pracach innowacyjnych i rozwojowych, możliwie najwyższą jakość kształcenia, swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy, ochronę i pomnażanie dorobku przeszłości. Akademia pielęgnuje wartości uniwersalne, tradycje uniwersyteckie oraz zasady etyki właściwe dla środowisk akademickich. Dba o wszechstronną współpracę z innymi uczelniami, współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym i artystycznym oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uczelni Europy i świata.