RADA DYSCYPLINY SZTUKI MUZYCZNE


prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - przewodnicząca
prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota            
prof. dr hab. Igor Cecocho                         
prof. dr hab. Anna Granat-Janki                 
prof. dr hab. Krystian Kiełb                        
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak          
prof. dr hab. Piotr Łykowski                      
prof. dr hab. Bogdan Makal                        
prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur      
prof. dr hab. Jan Tatarczyk                            
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa           
prof. dr hab. Alan Urbanek                            
prof. dr hab. Jarosław Pietrzak   
prof. dr hab. Piotr Zaleski                              
dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.                   
dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.            
dr hab. Paweł Cylulko                                    
dr hab. Tomasz Kienik                                 
dr hab. Olga Ksenicz                                   
dr hab. Michał Moc                                      
dr hab. Irena Olkiewicz                                
dr hab. Jakub Stankiewicz                            
dr hab. Artur Wróbel                    
dr hab. Ryszard Żołędziewski                      
dr Małgorzata Szymańska