Drodzy Studenci i Doktoranci! Z radością informujemy, że od 23 listopada br. udostępnione zostaną wszystkim studentom, doktorantom oraz uczestnikom innych form kształcenia sale w obiektach AMKL dla pracy własnej (ćwiczenie). Dbając o zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego sale udostępniane będą w systemie rotacyjnym, a także regularnie dezynfekowane. Wszystkich studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia prosimy uprzejmie o niezawodne przestrzeganie obowiązujących wytycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe zasady korzystania z sal, w tym rezerwacji, podane będą w wiadomościach przesłanych pocztą elektroniczną.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Wszystkich Studentów I roku zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniem bibliotecznym przygotowanym przez Bibliotekę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  szkolenie biblioteczne