Kampus Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu usytuowany jest w centrum Wrocławia, przy placu Jana Pawła II nr 2 (dawniej pl. 1 Maja), skąd kilkuminutowy spacer tętniącymi życiem ulicami wiedzie na wrocławski Rynek -  jeden z największych i najpiękniejszych w Europie Środkowej.

Pełniący w tym krajobrazie ważną rolę gmach główny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, to budynek  pochodzący z przełomu XIX i XX wieku. Jest to dawny pałac, w latach powojennych pełniący funkcję bursy szkół artystycznych. Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, po uzyskaniu przez Akademię prawa własności tegoż obiektu, został on odrestaurowany z myślą o stworzeniu w nim warunków pracy dla nowoczesnej uczelni muzycznej. Aby sprostać takiemu założeniu, dobudowano najwyższą kondygnację, co zwiększyło wydatnie powierzchnię budynku.

 


Rejon położenia kampusu to miejsce od stuleci istotne dla Wrocławia. Świadczą o tym cenne odkrycia archeologiczne, które pozwoliły w sąsiedztwie Akademii odsłonić m.in. fragmenty osadnictwa średniowiecznego i dawne fortyfikacje miejskie. Również w czasach nam bliższych powstawały w tej strefie interesujące budowle, wznoszone przez niemieckich mistrzów budownictwa. Ozdobą placu, dobrze widoczną z okien gmachu głównego Akademii, są dwie grupy alegorycznych rzeźb zatytułowane Walka i Zwycięstwo, dzieło Ernsta Segera z początku XX stulecia, a także efektowna fontanna. Obiekty te podlegają szczególnej opiece miejskiego konserwatora zabytków. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku tereny placu uznano bowiem za historyczny pomnik Wrocław – zespół historycznego centrum.

Obecnie uczelnia zajmuje sześć połączonych ze sobą obiektów, określanych jako budynki A, B, C, D, E i F.

 

Zobacz również