Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego prowadzi aktywną, wielokierunkową i wszechstronną współpracę zagraniczną. Dzięki spełnianiu wszystkich standardów europejskich w zakresie systemu kształcenia uczelnia uzyskała tzw. Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter), uprawniającą do uczestnictwa w unijnym programie stypendialnym Erasmus. Ubiegając się o uzyskanie tego dokumentu, złożyła Erasmus Policy Statement – deklarację polityki sprzyjającej zagranicznej międzyuczelnianej wymianie studentów i pedagogów. 

Pierwszym partnerem zagranicznym wrocławskiej uczelni muzycznej w ramach Erasmusa była holenderska wyższa uczelnia muzyczna Hogeschool Enschede, obecnie liczba uczelni partnerskich przekroczyła trzydzieści instytucji w szesnastu krajach.  W tej grupie  mieszczą się też uczelnie, z którymi Akademia współdziała od roku 2004/2005 w sieci Nowe inicjatywy współpracy w profesjonalnym kształceniu muzycznym w Europie Środkowej programu stypendialnego CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). W ramach programów Erasmus i CEEPUS na stypendia zagraniczne wyjeżdżają  studenci i pedagodzy, w Akademii zaś goszczą studenci zagraniczni oraz organizowane są kursy i wykłady pedagogów z zagranicy.

Akademia nie zarzuciła też tradycyjnych form współpracy na podstawie dwustronnych umów partnerskich, jakie są podpisane z wyższymi uczelniami muzycznymi w Sankt Petersburgu, Lwowie, Monachium, Plovdiv, Moskwie i Mińsku. Co roku realizowana jest też studencka wymiana koncertowa z ośrodkami położonymi w naszym rejonie goegraficznym: Dreznem, Weimarem czy Ostrawą.

Certyfikat MusiQuE