Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć nauczania początkowego gry na instrumencie. W oparciu o koncepcje wdrażane w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od metodyki i współczesnych technik nauczania gry na instrumencie wraz ze specjalistyczną literaturą muzyczną, po praktykę prowadzenia zajęć indywidualnych w oparciu o znajomość psychofizycznego rozwoju dziecka. Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

Studia trwają trzy semestry i obejmują m.in. poniższe zakresy:
• metodyka nauczania początkowego gry na instrumencie,
• współczesne techniki nauczania gry na instrumencie,
• specjalistyczna literatura muzyczna,
• rozwój psychofizyczny dzieci w wieku szkolnym,
• praktyki pracy z dziećmi.

Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia.

Certyfikat MusiQuE