Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu - obowiązują następujące terminy składania Ankiety SIN:

  • za I półrocze (od stycznia do czerwca danego roku) - do 20 lipca danego roku
  • za II półrocze (od lipca do grudnia danego roku) - do 20 stycznia roku następnego

Ankietę SIN nalezy wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną na adres:
ankiety@amuz.wroc.pl

Pliki do pobrania

Certyfikat MusiQuE