Szanowni Państwo,

kolejny już dzień żyjemy w świecie, który 24 lutego 2022 roku całkowicie się zmienił. Nasze dotychczasowe problemy schodzą na dalszy plan wobec bestialskiego pogwałcenia pokojowego współistnienia narodów Europy. Z całą mocą potępiamy militarną agresję skierowaną przeciwko Ukrainie. Jesteśmy w najwyższym stopniu przepełnieni szacunkiem i uznaniem dla obywateli Ukrainy, którzy odpierając brutalną napaść i broniąc swojej Ojczyzny, bronią także jednego z podstawowych praw każdego człowieka, prawa do życia w pokoju. Deklarujemy chęć niesienia pomocy i podejmujemy działania taką pomoc organizujące. W tym celu uruchomiony został na naszej stronie internetowej dział SOLIDARNI Z UKRAINĄ. Będziemy w nim na bieżąco informować o formach, jakie może przyjąć nasza pomoc. Jestem głęboko przekonany, że wspieranie Ukrainy i jej obywateli jest teraz potrzebą serca każdego z nas. Przekonanie to potwierdzają liczne sygnały docierające do mnie od wielu osób – studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni, deklarujących chęć zaangażowania się w konkretne działania pomocowe lub informujących o już zrealizowanych przedsięwzięciach.

 

Drodzy studenci z Ukrainy, członkowie ukraińskiej wspólnoty we Wrocławiu,

chciałbym zadeklarować każdemu z Was, że nie ma dla nas w obecnej chwili ważniejszej sprawy niż zapewnienie Wam poczucia bezpieczeństwa. Pragniemy, abyście we Wrocławiu, a w szczególności w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, którą wybraliście na miejsce swoich studiów, czuli się jak w domu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak właśnie było.

prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Pomoc dla Potrzebujących

Informacja dla studentów i naukowców z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

AMKL razem dla Ukrainy

Stanowisko środowisk akademickich

Certyfikat MusiQuE