JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Instrumentalnego
mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego
dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr Bartosz Pernal - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
dr Agnieszka Zwierzycka - Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
dr hab. Paweł Cylulko, prof. AMKL - pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

prof. dr hab. Anna Granat-Janki
prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Igor Cecocho
prof. dr hab. Mirosław Gąsieniec
prof. dr hab. Jacek Meira
prof. dr hab. Michał Micker
prof. dr hab. Jakub Stankiewicz
prof. dr hab. Paweł Zawadzki
prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski
dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL
dr hab. Zbigniew Łuc
dr hab. Aleksandra Rupocińska
dr Maurycy Wójciński

Wydział Wokalny

prof. dr hab. Piotr Łykowski
dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

II. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek
mgr Magdalena Wiącek

III. Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr Michał Bień
Piotr Bywalec (W I)
Emilia Francuziak (W II)
Karol Kos (W II)
Krzysztof Kwiatkowski (W II)
Tomasz Śledziona (W III)
Maria Kołacz ( WIV)

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr Aleksandra Pijarowska, prof. AMKL - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju
dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
mgr Adam Walkiewicz – Kanclerz
mgr Karolina Mrozińska – Kwestor
po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii

Certyfikat MusiQuE