Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

Celem studiów jest ogólny rozwój warsztatu kompozytorskiego, zapoznanie z różnymi technologiami tworzenia muzyki z pomocą komputera, realizacje muzyki do spektakli teatralnych oraz filmów krótkometrażowych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• kompozycja specjalna,
• kompozycja muzyki komputerowej,
• kompozycja muzyki teatralnej i filmowej,
• fakultety.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych.

Certyfikat MusiQuE