Julianna Przybył

Julianna Przybył zdobyła pierwszą nagrodę na VI Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym, organizowanym przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie!

 

Michał Babiarz

Michał Babiarz, student w klasie fortepianu prof. dra hab. Pawła Zawadzkiego i mgra Tomasza Maruta otrzymał I nagrodę oraz nagrodę Prezydenta Miasta Torunia na VII Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie.

Certyfikat MusiQuE