11 grudnia 2020 r. Komisja przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021-2027).
Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program będzie nie tylko bardziej włączający (dostępny dla wszystkich) i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. Będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r.

W ciągu ostatnich trzech dekad udział w programie Erasmus+ (wcześniej Socrates) wspierał osobisty, społeczny i zawodowy rozwój ponad 10 milionów osób, z czego prawie połowy w latach 2014-2020, kiedy całkowity budżet programu wynosił 14,7 mld euro.

Komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży Mariya Gabriel deklaruje: „Przy niemalże dwukrotnie wyższym budżecie na następny okres działania programu będziemy pracować nad dotarciem do kolejnych 10 milionów w ciągu następnych siedmiu lat."

Wymiana międzynarodowa studentów i pracowników uczelni wyższych stanowi tylko część działań definiowanych przez program Erasmus+, jednak istotną na tyle, że stanowi wizytówkę programu, od początku jego działania, już ponad trzy miliony studentów miały okazję odbyć część studiów na uczelni wyższej w innym kraju w Europie lub odbyć tam staż.

Erasmus+ oferuje również możliwości pracownikom uczelni, stażystom, wykładowcom, wolontariuszom i wielu innym grupom. Te możliwości nie są zarezerwowane dla Europy i Europejczyków – dzięki programowi Erasmus+ mogą z nich korzystać osoby z całego świata.

Studenci (studia)

Dowiedziono, że pobyt za granicą, który jest najważniejszym elementem Erasmusa+, poprawia perspektywy zawodowe jego uczestników. Jest on również okazją do doskonalenia znajomości języków obcych, zdobycia większej niezależności, a co za tym idzie, wzmocnienia wiary we własne siły, jak również poznania nowych kultur. Aby umożliwić korzystanie z programu osobom, które nie mogą wyjechać na pełny semestr, w edycji 2020-2027 pojawia się schemat „mobilności mieszanej” („blended mobility”) łączący mobilność rzeczywistą z komponentem edukacji na odległość.

Stażyści (praktyki)

Erasmus+ umożliwia uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych staży. Z tych możliwości skorzystać mogą studenci uczelni wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia (Recent Graduate – do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów).

Pracownicy (wykłady)

W ramach Erasmusa+ wykładowcy mogą prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach wyższych. Mogą to być zarówno wykładowcy zatrudnieni w sektorze edukacji, jak i osoby zatrudnione w innym sektorze i zaproszone z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie.

Pracownicy (szkolenia)

Możliwości szkolenia są otwarte dla wszystkich pracowników uczelni: wykładowców oraz osób niebędących wykładowcami. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing), okresy obserwacji lub konkretne kursy szkoleniowe.

Certyfikat MusiQuE