Chór im. Stanisława Krukowskiego

fot. Anna Kopeć

Chór im. Stanisława Krukowskiego koncertuje z muzyką na chór a cappella oraz bierze udział w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych. Współpracuje także ze studentami ostatniego roku studiów licencjackich Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej przy realizacji ich koncertów dyplomowych, a także ze studentami kompozycji wykonując ich utworów podczas cyklicznych chóralnych koncertów kompozytorskich. 

Powstał w roku 1989 dla potrzeb praktyk dyrygenckich ówczesnego Wydziału Wychowania Muzycznego (obecnie Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej). Inicjatorem powstania zespołu była prof. Zofia Urbanyi-Krasnodębska, a jego pierwszym dyrygentem dr hab. Ewa Grygar. W latach 2007-2010 zespół był prowadzony przez dr hab. Artura Wróbla, a obecnie funkcję kierownika sprawuje prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny.

Zespół jest w istocie przedmiotem w ramach oferty dydaktycznej dla wszystkich studentów Akademii Muzycznej, ale głównie dedykowanym studentom Wydziału Instrumentalnego, którzy w ten sposób, obok grania w orkiestrach, uczą się pracy w zespole. Podczas wieloletniej historii zespół ten przechodził kolejne przeobrażenia – z mieszanego chóru o charakterze studyjnym na chór żeński, a następnie ponownie na mieszany chór, noszący już imię Stanisława Krukowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego, chórmistrza i dyrygenta.

Certyfikat MusiQuE