Chór im. Stanisława Krukowskiego

Chór im. Stanisława Krukowskiego powstał w roku 1989 dla potrzeb praktyk dyrygenckich ówczesnego Wydziału Wychowania Muzycznego (obecnie Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej). Inicjatorem powstania zespołu była prof. Zofia Urbanyi-Krasnodębska, a jego pierwszym dyrygentem ad. Ewa Grygar. W latach 2007-2010 zespół był prowadzony przez ad. dra Artura Wróbla, a obecnie funkcję kierownika sprawuje ad. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny.
Zespół jest w istocie przedmiotem w ramach oferty dydaktycznej dla wszystkich studentów Akademii Muzycznej, ale głównie dedykowanym studentom Wydziału Instrumentalnego, którzy w ten sposób, obok grania w orkiestrach, uczą się pracy w zespole. Podczas wieloletniej historii zespół ten przechodził kolejne przeobrażenia - z mieszanego chóru o charakterze studyjnym na chór żeński,  a następnie ponownie na mieszany chór, noszący już imię Stanisława Krukowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego, chórmistrza i dyrygenta. Zespół służy studentom ostatniego roku studiów licencjackich Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej do realizacji ich koncertu dyplomowego, a także koncertuje z muzyką na chór a cappella oraz bierze udział w wykonaniach dzieła wokalno-instrumentalnych.

Certyfikat MusiQuE