Chór im. Stanisława Krukowskiego

fot. Anna Kopeć

Chór im. Stanisława Krukowskiego powstał w roku 1989 na potrzeby praktyk dyrygenckich ówczesnego Wydziału Wychowania Muzycznego (obecnie Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej). Inicjatorem powstania zespołu była prof. Zofia Urbanyi-Krasnodębska, a jego pierwszym dyrygentem dr hab. Ewa Grygar. W latach 2007-2010 zespół był prowadzony przez dr hab. Artura Wróbla, w latach 2010-2021 - przez prof. dr hab. Agnieszkę Franków-Żelazny, a obecnie funkcję kierownika sprawuje mgr Magdalena Wojtas.

Zespół jest w istocie przedmiotem w ramach oferty dydaktycznej dla wszystkich studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ale głównie dedykowany studentom Wydziału Instrumentalnego. Podczas wieloletniej historii zespół ten przechodził kolejne przeobrażenia – z mieszanego chóru o charakterze studyjnym na chór żeński, a następnie ponownie na mieszany chór, noszący już imię Stanisława Krukowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego, chórmistrza i dyrygenta.

Chór im. Stanisława Krukowskiego koncertuje wykonując muzykę a cappella różnych epok, zarówno muzykę dawną, jak i współczesną, bierze również udział w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, takich jak: Requiem G. Verdiego, oratorium Descensus Christi ad inferos R. Augustyna. Współpracuje także ze studentami ostatniego roku studiów licencjackich Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej przy realizacji ich koncertów dyplomowych, a także ze studentami kompozycji wykonując ich utwory podczas cyklicznych chóralnych koncertów kompozytorskich. 

Chór im. Stanisława Krukowskiego współpracuje z Chórem Feichtinum.

Certyfikat MusiQuE