RADA DYSCYPLINY SZTUKI MUZYCZNE

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - przewodnicząca

prof. dr hab. Magdalena Blum    
prof. dr hab. Igor Cecocho                         
prof. dr hab. Anna Granat-Janki                                       
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak          
prof. dr hab. Piotr Łykowski                      
prof. dr hab. Bogdan Makal                        
prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur 
prof. dr hab. Jakub Stankiewicz
prof. dr hab. Jan Tatarczyk 
prof. dr hab. Alan Urbanek
prof. dr hab. Paweł Zawadzki  
prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski
dr hab. Paweł Cylulko, prof. AMKL
dr hab. Tomasz Kienik, prof. AMKL       
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL
dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL                                                                               
dr hab. Paweł Hendrich                                                           
dr hab. Olga Ksenicz  
dr hab. Paweł Jabłczyński                                 
dr hab. Michał Moc                                      
dr hab. Irena Olkiewicz
dr hab. Małgorzata Podzielny                                                      
       

Certyfikat MusiQuE