Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powstała w 1949 r. (wówczas jako Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej) po kilku miesiącach od powołania wyższej uczelni muzycznej we Wrocławiu w 1948 r. Zasadnicza część jej zbiorów to wydawnictwa nutowe oraz książki i czasopisma dotyczące nauki o muzyce. Książki i czasopisma o tematyce pozamuzycznej gromadzone są przez Bibliotekę w zakresie niezbędnym dla potrzeb badań naukowych i dydaktyki. Do najcenniejszych dokumentów przechowywanych w Bibliotece należą rękopisy Mieczysława Sołtysa, Apolinarego Szeluty i Włodzimierza Ormickiego. Biblioteka przechowuje również kopie niemal wszystkich utworów patrona Akademii Muzycznej we Wrocławiu, kompozytora i wybitnego skrzypka Karola Lipińskiego oraz kopie rękopisów kompozytorów wrocławskich m.in. Ryszarda Bukowskiego, Zygmunta Herembeszty, Zbigniewa Karneckiego, Krystiana Kiełba, Tomasza Kulikowskiego, Tadeusza Natansona, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Jana Antoniego Wichrowskiego, Leszka Wisłockiego. W zbiorach Biblioteki znajdują się również kolekcje książek, nut i pamiątek ofiarowane przez wrocławskich artystów muzyków, najczęściej związanych z Akademią Muzyczną, m.in. kolekcje Ryszarda Bukowskiego, Józefa Cetnera, Wojciecha Dzieduszyckiego, Emila Górskiego, Walerii Jędrzejewskiej, Stanisława Krukowskiego, Włodzimierza Obidowicza. Kolekcja ofiarowana przez Walerię Jędrzejewską zawiera bogaty zbiór pieśni solowych polskich kompozytorów opublikowanych w oficynach wydawniczych Kijowa, Krakowa, Lwowa i Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. W Bibliotece przechowywane są także afisze, programy, wycinki prasowe i inne dokumenty dotyczące działalności artystycznej i naukowej macierzystej Uczelni oraz życia muzycznego Wrocławia i Dolnego Śląska po 1945 roku.

Biblioteka przygotowuje wystawy tematyczne w ramach konferencji i sesji naukowych organizowanych w Akademii oraz prezentujące zbiory biblioteczne.

Od 2006 roku Biblioteka należy do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC). Jej celem jest współpraca bibliotek naszego regionu w zakresie digitalizacji i udostępniania sieciowego zbiorów bibliotecznych. 

W latach 2015-2016 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zrealizowała zadanie pod nazwą  "Przebudowa i remont infrastruktury Akademii Muzycznej we Wrocławiu". W ramach zadania przeprowadzono modernizację pomieszczeń Biblioteki w celu zapewnienia optymalnych warunków kształcenia (dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Od 2017 r. Biblioteka jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek Archiwów i Centrów Informacji IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Information Centres).

Certyfikat MusiQuE