W 2020 r. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymała jako pierwsza i na razie jedyna w Polsce uczelnia muzyczna Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej przyznany przez Zarząd Europejskiej Komisji Akredytacyjnej MusiQuE (Music Quality Enhancement).  

Głównym założeniem procedury akredytacyjnej MusiQuE jest umożliwienie uczelniom wyższym dokonania oceny instytucjonalnej w kontekście ogólnoeuropejskim, dokonanej przez specjalistów z innych uczelni europejskich o tym samym profilu. 

Wrocławska Akademia Muzyczna w latach 2019-2020 dwukrotnie gościła grupę ekspertów z uczelni muzycznych m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Belgii oraz  Danii, którzy zapoznali się z obszernymi raportami oraz zasadami funkcjonowania i pracy poszczególnych jednostek wrocławskiej uczelni.

Certyfikat przyznany na okres 6 lat oraz pozytywna ocena ekspertów zagranicznych w sposób jednoznaczny pokazuje, że AMKL we Wrocławiu spełnia wszystkie wymagania związane z normami i standardami najlepszych europejskich uczelni muzycznych w Europie i przeciera szlaki dla innych polskich uczelni muzycznych w Polsce, które przypuszczalnie będą się starały o podobne akredytacje. MusiQuE jest jedyną Komisją Akredytacyjną w Europie stanowiącą normy dla wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie i jest zarejestrowana w EQAR (European Quality Assurance Register), co zapewnia jej miejsce wśród najlepszych europejskich agencji akredytacyjnych. 

Uzyskanie  akredytacji europejskiej otwiera nowy rozdział nie tylko dla wrocławskiej uczelni muzycznej, ale również w podnoszeniu jakości kształcenia w Polsce i otwartości na internacjonalizację w polskich akademiach muzycznych.

   W roku 2019 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
została poddana przeglądowi zgodnie ze standardami MusiQuE.

 

"To jak awans do ekstraklasy"
Radio Wrocław o akredytacji AMKL ►

"Akademia Muzyczna jedyną uczelnią w Polsce z certyfikatem MusiQuE"
Artykuł na www.wroclaw.pl ►

                      Procedura akredytacji międzynarodowej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu została przeprowadzona dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Akredytacje zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projektu, który ma na celu zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie finansowe procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia.

       

Certyfikat MusiQuE