dr Miłosz Kula

Dr Miłosz Kula otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Miniatura 7 na realizację działania naukowego, pt. Kwerenda rękopisów dzieł symfonicznych śląskich kompozytorów II poł. XIX w. oraz I poł. XX w.

Certyfikat MusiQuE