dr hab. Paweł Cylulko

W dniu 14 grudnia 2023 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „50 lat studiów muzykoterapii w Polsce” Kierownik Zakładu Muzykoterapii AMKL dr hab. Paweł Cylulko otrzymał godność Honorowego Członka Muzykoterapeutów Polskich.

dr Miłosz Kula

Dr Miłosz Kula otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Miniatura 7 na realizację działania naukowego, pt. Kwerenda rękopisów dzieł symfonicznych śląskich kompozytorów II poł. XIX w. oraz I poł. XX w.

Certyfikat MusiQuE