Zapraszamy do zapoznania się z Systemem Identyfikacji Wizualnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jest podstawowym elementem strategii komunikacji wizualnej marki i jednym z ważnych czynników budowania wizerunku instytucji. System Identyfikacji Wizualnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu opracowany został specjalnie dla naszej Uczelni. Usystematyzowany zbiór elementów i reguł Systemu opisuje Księga Identyfikacji Wizualnej, która została przyjęta przez Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 roku.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:
 

Certyfikat MusiQuE