Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
prof. dr hab. Alan Urbanek

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr hab. Adam Porębski

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
dr Bartosz Pernal

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
mgr Adam Jezierzański

Dziekan Wydziału Wokalnego
mgr Irena Wolniewska

Prodziekan Wydziału Wokalnego
prof. dr hab. Bogdan Makal

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej 
dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL

Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej 
dr Agnieszka Zwierzycka

Certyfikat MusiQuE