Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
prof. dr hab. Alan Urbanek

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr Adam Porębski

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Gracjan Szymczak

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
dr Maurycy Wójciński

Dziekan Wydziału Wokalnego
mgr Irena Wolniewska

Prodziekan Wydziału Wokalnego
prof. dr hab. Bogdan Makal

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej 
dr hab. Artur Wróbel

Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej 
dr Agnieszka Zwierzycka