Szanowni Państwo,

pragnę bardzo serdecznie powitać Państwa na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Będę rad, jeśli powitanie niniejsze zechcą Państwo potraktować jako zaproszenie, aby nas poznać i do nas dołączyć. Bardzo liczę, że wśród różnorodnych propozycji, które odnaleźć można na niniejszej stronie, skierowanych zarówno do profesjonalnych artystów muzyków, kandydatów na studia muzyczne, jak i do każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę o muzyce, rozwinąć zamiłowanie do sztuki lub wysłuchać koncertu – odnajdą Państwo propozycję najciekawszą dla siebie. Ważnym składnikiem naszej misji jest bowiem obok profesjonalnego kształcenia artystów muzyków, także i ukazanie każdemu człowiekowi, o ile jego życie może być bogatsze, gdy wypełni je muzyka. W myśl tej zasady działamy już ponad siedem dziesięcioleci, splatając przez ten czas w harmonijną całość pracę dydaktyczną, artystyczną i naukowo-badawczą. Historia Akademii datuje się od 1948 roku, a lata jej istnienia to nieustający rozwój: od idei pionierów Wrocławia, którzy równocześnie z dźwiganiem miasta z ruin zaszczepiali w nim życie artystyczne, edukację muzyczną i w skromnej, choć urodziwej siedzibie, położonej na obrzeżach ówczesnego miasta, rozpoczęli pracę z pierwszym rocznikiem przyszłych adeptów sztuki muzycznej, aż po dzisiejsze nowoczesne centrum akademickie działające w okazałym kampusie w sercu miasta.

Aktualnie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kształci się blisko 700 studentów i doktorantów rozwijających swoje talenty i pasje na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej, w niemal wszystkich muzycznych specjalnościach, w ramach siedmiu kierunków i w ponad pięćdziesięciu zakresach, w języku polskim i angielskim. Stale pracujemy nad tym, by nasi studenci i doktoranci kształcili się w możliwie jak najlepszych warunkach i na jak najwyższym poziomie. Między innymi z tego powodu stawiamy na internacjonalizację – systematycznie poszerzamy sieć naszych kontaktów międzynarodowych, dając studentom możliwość spotkań z wybitnymi artystami i naukowcami z całego świata, a także do odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych. Uzyskiwane podczas regularnych wizytacji krajowych i międzynarodowych komisji akredytacyjnych oceny, niezmiennie potwierdzają najwyższą jakość kształcenia. W roku 2020 Uczelnia nasza uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej nadany przez Zarząd Europejskiej Komisji Akredytacyjnej MusiQuE – Music Quality Enhancement. Osiągnięcie to cieszy tym bardziej, że wrocławska Akademia Muzyczna uhonorowana została tym prestiżowym certyfikatem jako pierwsza i – jak dotąd – jedyna uczelnia artystyczna w Polsce. W naszej Akademii rokrocznie organizowanych jest ponad czterysta imprez artystycznych i naukowych, wśród których ważne miejsce zajmują międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale, koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty oratoryjno-kantatowe, chóralne, jazzowe, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z Uczelnią, spektakle operowe, sympozja i konferencje naukowe, konkursy, kursy mistrzowskie, niezawodnie przyciągające uczestników i obserwatorów z całego świata.

Mamy śmiałe plany na przyszłość. Stawiamy na dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach naszego działania, a więc w pracy dydaktycznej, artystycznej, naukowo-badawczej, a także w działalności organizacyjnej. Myślimy zatem i o nowych kierunkach kształcenia, i o nowych przestrzeniach do działania – o coraz lepszej, sprawniejszej i skuteczniejszej służbie społeczeństwu i kulturze muzycznej, człowiekowi i sztuce.

Ponawiam więc moje zaproszenie – do młodzieży, by na niniejszej stronie szukała inspiracji do realizacji własnej drogi artystycznej, naukowej i odnalazła w naszej Uczelni swoje miejsce na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub w Szkole Doktorskiej; do absolwentów wyższych uczelni, by zapoznali się z naszą ofertą studiów podyplomowych; do wszystkich czytających te słowa, by zechcieli nas Państwo odwiedzić i przyjrzeć się z bliska naszym propozycjom spędzenia czasu z muzyką i wiedzą o muzyce. Chcemy być godni naszego pięknego Wrocławia, który przecież nie przypadkiem nosi miano Miasta Spotkań. Spotkajmy się zatem w Akademii Muzycznej; niech w Państwa wędrówkach tropem 1000-letniej historii stolicy Dolnego Śląska, ciekawych wystaw, zabytkowej i nowoczesnej architektury, uroczych traktów zieleni znajdzie się czas, by wstąpić do naszej siedziby przy placu Jana Pawła II na jeden z licznych koncertów w komfortowej i znakomicie wyposażonej Sali Koncertowej, która zawsze stoi dla Państwa otworem. Państwa obecność w Akademii będzie dla nas zaszczytem, radością, ale i mobilizacją na przyszłość. Do zobaczenia!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 

Certyfikat MusiQuE