Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powołaną do organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1665), zwanego dalej „kształceniem pedagogicznym”, dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Zasady naboru

 1. Uczestnikami kształcenia pedagogicznego prowadzonego w ramach Studium Pedagogicznego mogą być studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następujących kierunków:
  - kompozycja i teoria muzyki, zakres – kompozycja, zakres – teoria muzyki,
  - dyrygentura,
  - instrumentalistyka,
  - jazz i muzyka estradowa,
  - wokalistyka – studia II stopnia,
  - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zakres – dyrygentura chóralna.
   
 2. Rozpoczęcie kształcenia pedagogicznego może nastąpić wyłącznie na pierwszym lub drugim roku studiów I stopnia lub na pierwszym roku studiów II stopnia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu Studium Pedagogicznego.

 3. Wymagane dokumenty:
  - deklaracja udziału w kształceniu pedagogicznym

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich AMKL
50-043 Wrocław, Plac Jana Pawła II 2
bud. A, parter, pokój 006 A 
tel. +48 71 31 00 512

Kierownik Studium Pedagogicznego:
dr hab. Tomasz Kienik
e-mail: studium.pedagogiczne@amkl.edu.pl

Sekretarz:
mgr Agnieszka Jakubiak
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.plstudium.pedagogiczne@amuz.wroc.pl

Certyfikat MusiQuE