Uprawnienia AMKL do nadawania stopni w dziedzinie sztuk muzycznych:

  • Doktor sztuki - dziedzina sztuki, dyscyplina artystyczna sztuki muzyczne
  • Doktor habilitowany sztuki - dziedzina sztuki, dyscyplina artystyczna sztuki muzyczne
Certyfikat MusiQuE