Działalność wydawnicza wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu datuje się od 1970 roku, kiedy wydano pierwszą publikację naukową firmowaną przez Uczelnię. Przez kolejne dziesięciolecia wydawano monografie, skrypty, prace zbiorowe, czasopisma i wydawnictwa nutowe, które składają się na ogólną liczbę ponad 200 pozycji. 

Wydawnictwo przyczynia się do utrwalania dorobku naukowego i artystycznego pracowników Uczelni i dokumentuje konferencje naukowe przeprowadzone w Akademii. Udostępniając czytelnikom wiedzę dotyczącą różnych dziedzin związanych z kulturą muzyczną, adresuje swoje edycje zarówno do osób zajmujących się zawodowo muzyką, jak i do miłośników muzyki szukających możliwości pogłębienia swoich zainteresowań.


Kontakt:

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pokoje 310A i 311A (bud. A, III p.)

e-mail: wydawnictwo@amkl.edu.pl
tel.: +48 71 31 00 518, +48 71 31 00 519
fax. +48 71 355 91 05

mgr Inez Kropidło – kierownik
inez.kropidlo@amkl.edu.pl

mgr Mikołaj Szczęsny
tel. +48 71 310 05 19
e-mail: mikolaj.szczesny@amkl.edu.pl

mgr Ewa Skotnicka
ewa.skotnicka@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE