Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności technicznych i artystycznych w zakresie muzyki oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej i operowej. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• śpiew solowy,
• praca z korepetytorem,
• zespoły wokalne (do wyboru: opracowanie oratoriów i kantat, seminarium liryki słowiańskiej lub seminarium liryki zachodnioeuropejskiej).

Studia kierowane są do wokalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych.

Certyfikat MusiQuE