Kampus Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu usytuowany jest w centrum miasta, przy placu Jana Pawła II nr 2 (dawniej pl. 1 Maja), skąd kilkuminutowy spacer tętniącymi życiem ulicami wiedzie na wrocławski Rynek - jeden z największych i najpiękniejszych w Europie Środkowej.

Pełniący w tym krajobrazie ważną rolę gmach główny Akademii Muzycznej, to budynek pochodzący z przełomu XIX i XX wieku. Jest to dawny pałac, w latach powojennych pełniący funkcję bursy szkół artystycznych. Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, po uzyskaniu przez Akademię prawa własności tegoż obiektu, został on odrestaurowany z myślą o stworzeniu w nim warunków pracy dla nowoczesnej uczelni muzycznej. Aby sprostać takiemu założeniu, dobudowano najwyższą kondygnację, co zwiększyło wydatnie powierzchnię budynku.

 

Rejon położenia kampusu to miejsce od stuleci istotne dla Wrocławia. Świadczą o tym cenne odkrycia archeologiczne, które pozwoliły odsłonić w sąsiedztwie Akademii m.in. fragmenty osadnictwa średniowiecznego i dawne fortyfikacje miejskie. Również w czasach nam bliższych powstawały w tej strefie interesujące budowle, wznoszone przez niemieckich mistrzów budownictwa. Ozdobą placu, dobrze widoczną z okien gmachu głównego Akademii, są dwie grupy alegorycznych rzeźb zatytułowane Walka i Zwycięstwo, dzieło Ernsta Segera z początku XX stulecia, a także efektowna fontanna. Obiekty te podlegają szczególnej opiece miejskiego konserwatora zabytków, bowiem zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku tereny placu uznano za Pomnik Historii „Wrocław – zespół historycznego centrum”.

Obecnie uczelnia zajmuje sześć połączonych ze sobą obiektów, określanych jako budynki A, B, C, D, E i F.

Wirtualny spacer po budynkach D i E

Zobacz również

Certyfikat MusiQuE