Budynek E

Budynek E usytuowany jest przy ul. A. Zelwerowicza 7–11 w nowej części Kampusu Akademii Muzycznej. Jest realizacją koncepcji rozbudowy  kampusu od strony ul. A. Zelwerowicza i połączenia tej części kampusu z jego częścią historyczną, umieszczoną od strony pl. Jana Pawła II.

Budynek E został oddany do użytkowania 26.10. 2013 r., Znajdują się w nim: Sala Koncertowa o 300 miejscach, duża Sala Prób oraz Sala Audytoryjna z 90 miejscami. II piętro to kompleks sal ćwiczeń dla studentów. Na II piętrze znajduje się także Sala Baletowa Wydziału Wokalnego i Sala Organowa Wydziału Instrumentalnego. Wszystkie występy i imprezy artystyczne mogą być rejestrowane przez Studio Nagrań mające połączenie z salą koncertową. W budynku E znajduje się również nowa siedziba Studia Kompozycji Komputerowej.

Budynek E zrealizowany został w ramach projektu: Rozbudowa Akademii Muzycznej  we Wrocławiu – Budowa sali muzyczno–dydaktycznej wraz z infrastrukturą. POIS.11.03.00-00-028/09 w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

Realizacja inwestycji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

Galeria

Certyfikat MusiQuE