Od  1 lutego 2019 r. Biblioteka współpracuje z cyfrową wypożyczalnią zbiorów bibliotecznych w projekcie Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA.

ACADEMICA umożliwia udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych z kolekcji Biblioteki Narodowej w Warszawie. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego za pomocą dedykowanych terminali, zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Terminal Academiki w AMKL jest usytuowany na jednym ze stanowisk komputerowych dostępnych w Czytelni Biblioteki i jest do dyspozycji czytelników w godzinach pracy Czytelni.
Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system ACADEMICA umożliwia dostęp do publikacji chronionych wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych.
 

  
 

Zasady korzystania z Academiki są zawarte na stronie internetowej: https://academica.edu.pl/help

 

Certyfikat MusiQuE