O nas

Szanowni Państwo,

pragnę bardzo serdecznie powitać Państwa na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Będę rad, jeśli powitanie niniejsze zechcą Państwo potraktować jako zaproszenie, aby nas poznać i do nas dołączyć. Bardzo liczę, że wśród różnorodnych propozycji, które odnaleźć można na niniejszej stronie, skierowanych zarówno do profesjonalnych artystów muzyków, kandydatów na studia muzyczne, jak i do każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę o muzyce, rozwinąć zamiłowanie do sztuki lub wysłuchać koncertu – odnajdą Państwo propozycję najciekawszą dla siebie. Ważnym składnikiem naszej misji jest bowiem obok profesjonalnego kształcenia artystów muzyków, także i ukazanie każdemu człowiekowi, o ile jego życie może być bogatsze, gdy wypełni je muzyka. W myśl tej zasady działamy już ponad siedem dziesięcioleci, splatając przez ten czas w harmonijną całość pracę dydaktyczną, artystyczną i naukowo-badawczą. Historia Akademii datuje się od 1948 roku, a lata jej istnienia to nieustający rozwój: od idei pionierów Wrocławia, którzy równocześnie z dźwiganiem miasta z ruin zaszczepiali w nim życie artystyczne, edukację muzyczną i w skromnej, choć urodziwej siedzibie, położonej na obrzeżach ówczesnego miasta, rozpoczęli pracę z pierwszym rocznikiem przyszłych adeptów sztuki muzycznej, aż po dzisiejsze nowoczesne centrum akademickie działające w okazałym kampusie w sercu miasta.

Aktualnie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kształci się blisko 700 studentów i doktorantów rozwijających swoje talenty i pasje na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej, w niemal wszystkich muzycznych specjalnościach, w ramach siedmiu kierunków i w ponad pięćdziesięciu zakresach, w języku polskim i angielskim. Stale pracujemy nad tym, by nasi studenci i doktoranci kształcili się w możliwie jak najlepszych warunkach i na jak najwyższym poziomie. Między innymi z tego powodu stawiamy na internacjonalizację – systematycznie poszerzamy sieć naszych kontaktów międzynarodowych, dając studentom możliwość spotkań z wybitnymi artystami i naukowcami z całego świata, a także do odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych. Uzyskiwane podczas regularnych wizytacji krajowych i międzynarodowych komisji akredytacyjnych oceny, niezmiennie potwierdzają najwyższą jakość kształcenia. W roku 2020 Uczelnia nasza uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej nadany przez Zarząd Europejskiej Komisji Akredytacyjnej MusiQuE – Music Quality Enhancement. Osiągnięcie to cieszy tym bardziej, że wrocławska Akademia Muzyczna uhonorowana została tym prestiżowym certyfikatem jako pierwsza i – jak dotąd – jedyna uczelnia artystyczna w Polsce. W naszej Akademii rokrocznie organizowanych jest ponad czterysta imprez artystycznych i naukowych, wśród których ważne miejsce zajmują międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale, koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty oratoryjno-kantatowe, chóralne, jazzowe, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z Uczelnią, spektakle operowe, sympozja i konferencje naukowe, konkursy, kursy mistrzowskie, niezawodnie przyciągające uczestników i obserwatorów z całego świata.

Mamy śmiałe plany na przyszłość. Stawiamy na dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach naszego działania, a więc w pracy dydaktycznej, artystycznej, naukowo-badawczej, a także w działalności organizacyjnej. Myślimy zatem i o nowych kierunkach kształcenia, i o nowych przestrzeniach do działania – o coraz lepszej, sprawniejszej i skuteczniejszej służbie społeczeństwu i kulturze muzycznej, człowiekowi i sztuce.

Ponawiam więc moje zaproszenie – do młodzieży, by na niniejszej stronie szukała inspiracji do realizacji własnej drogi artystycznej, naukowej i odnalazła w naszej Uczelni swoje miejsce na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub w Szkole Doktorskiej; do absolwentów wyższych uczelni, by zapoznali się z naszą ofertą studiów podyplomowych; do wszystkich czytających te słowa, by zechcieli nas Państwo odwiedzić i przyjrzeć się z bliska naszym propozycjom spędzenia czasu z muzyką i wiedzą o muzyce. Chcemy być godni naszego pięknego Wrocławia, który przecież nie przypadkiem nosi miano Miasta Spotkań. Spotkajmy się zatem w Akademii Muzycznej; niech w Państwa wędrówkach tropem 1000-letniej historii stolicy Dolnego Śląska, ciekawych wystaw, zabytkowej i nowoczesnej architektury, uroczych traktów zieleni znajdzie się czas, by wstąpić do naszej siedziby przy placu Jana Pawła II na jeden z licznych koncertów w komfortowej i znakomicie wyposażonej Sali Koncertowej, która zawsze stoi dla Państwa otworem. Państwa obecność w Akademii będzie dla nas zaszczytem, radością, ale i mobilizacją na przyszłość. Do zobaczenia!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Certyfikat MusiQuE