Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy warsztatowej, opanowanie nowych utworów literatury instrumentalnej z uwzględnieniem współczesnych trendów interpretacyjnych oraz opanowanie współczesnych technik wykonawczych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• instrument główny,
• praca z akompaniatorem (nie dotyczy tylko zakresów: fortepian, organy, akordeon, klawesyn i gitara),
• współczesne techniki wykonawcze,
• dawne techniki wykonawcze (dotyczy tylko zakresów: klawesyn i instrumenty dawne – skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa),
• literatura przedmiotu głównego (dotyczy tylko zakresów: fortepian, organy, gitara, klawesyn),
• praktyka estradowa.

Studia kierowane są w szczególności do absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych.

Certyfikat MusiQuE