Podyplomowe Studia Mistrzowskie w Zakresie Kameralistyki

Celem studiów jest doskonalenie warsztatu wykonawczego poprzez realizację reprezentatywnych utworów instrumentalnej literatury kameralnej z uwzględnieniem aktualnych trendów interpretacyjnych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• instrument główny,
• dawne techniki wykonawcze,
• literatura przedmiotu głównego,
• praktyka estradowa.

Studia kierowane są do instrumentalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych.

Certyfikat MusiQuE