Poniżej zamieszczamy najważniejsze regulaminy i akty prawne, z którymi kazdy student powinien się zapoznać. Pozostałe regulaminy obowiązujące w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu można znaleźć na stronie: bip.amuz.wroc.pl

Certyfikat MusiQuE