Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do
Działu Nauczania i Spraw Studenckich


Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek A, pok. 011
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00 – 15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00

lub do dziekanatów wydziałowych:
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii tel.: 71 310 06 70, e-mail: dziekanat1@amkl.edu.pl

Wydział Instrumentalny tel.: 71 310 05 14 oraz tel.: 71 310 05 16, e-mail: dziekanat2@amkl.edu.pl

Wydział Wokalny tel.: 71 310 05 15, e-mail: dziekanat3@amkl.edu.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej tel.: 71 310 05 12, e-mail: dziekanat4@amkl.edu.pl

English Division tel.: 71 310 06 70, e-mail: englishdivision@amkl.edu.pl

Studium Pedagogiczne tel.: 71 310 05 12, e-mail: studium.pedagogiczne@amkl.edu.pl

Studia podyplomowe na wydziale właściwym dla wybranego kierunku studiów podyplomowych

Certyfikat MusiQuE