ZAPISY DO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO odbywają się do dnia 6 października 2023r. (dalsze informacje poniżej).

Spotkanie wszystkich osób zapisanych na 1 rok Studium Pedagogicznego oraz wszystkich słuchaczy 2. roku

z Kierownikiem Studium dr hab. Tomaszem Kienikiem  odbędzie się w dn. 10 października 2023r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali 001E.  

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 

Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do zapisania się do grona jego słuchaczy w roku akademickim 2023/24.
Zgodnie z Regulaminem Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, uczestnikami kształcenia pedagogicznego prowadzonego w ramach Studium mogą być studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następujących kierunków:

- kompozycja i teoria muzyki, zakres – kompozycja, zakres – teoria muzyki,
- dyrygentura,
- instrumentalistyka,
- jazz i muzyka estradowa,
- wokalistyka – studia II stopnia,
- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zakres – dyrygentura chóralna.

Rozpoczęcie kształcenia pedagogicznego może nastąpić wyłącznie na pierwszym lub drugim roku studiów I stopnia lub na pierwszym roku studiów II stopnia , z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu Studium Pedagogicznego.

Nauka w Studium jest bezpłatna i trwa 2 lata, przedmioty realizowane w Studium zostają odnotowane w suplemencie do dyplomu.
Studium ma charakter międzywydziałowy, zajęcia zbiorowe ujęte są w planie, indywidualne lub w małych grupach – ustala się samodzielnie z wykładowcami.

Formalne ukończenie Studium, a także nabycie stosownej wiedzy i umiejętności, w tym zrealizowanie praktyk jest wymagane do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia.

Osoby zainteresowane deklarację udziału w Studium powinny pobrać ze strony https://amuz.wroc.pl/zasady-naboru-245 (pliki do pobrania w załącznikach na dole), wypełnić i podpisać oraz złożyć osobiście:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich AMKL
50-043 Wrocław, Plac Jana Pawła II 2
bud. A, parter, pokój 006A

tel. +48 71 31 00 512

Zapisy do Studium trwają do 6 października 2023 r. (piątek).
Zebranie osób zapisanych do Studium odbędzie się po 6 października 2023 r., o czym poinformowani Państwo zostaną specjalnym ogłoszeniem.

Certyfikat MusiQuE