Prodziekan
dr Agnieszka Zwierzycka


Agnieszka Zwierzycka, absolwentka studiów muzykologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka rządu włoskiego. Stopień doktora sztuki uzyskała w krakowskiej Akademii Muzycznej. Od 1991 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie wchodzi w skład Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej oraz Katedry Muzyki Kościelnej. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej. Prowadzi zajęcia z analizy dzieła muzycznego, folkloru (etnomuzykologii), seminarium pracy licencjackiej i magisterskiej, metodyki nauczania form muzycznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim historii muzyki polskiej XIX wieku i początku wieku XX oraz polskiej muzyki ludowej. Jest autorką książki Pieśni solowe Władysława Żeleńskiego (2016), licznych artykułów naukowych, haseł w Encyklopedii Wrocławia, a także współredaktorką prac zbiorowych. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjach, sesjach i konferencjach naukowych. Prowadziła gościnne wykłady w Weronie i Rovigo we Włoszech.

Certyfikat MusiQuE