Dziekan
mgr Irena Wolniewska


Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, kierunek Teoria Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zatrudniona na Wydziale Wokalnym  macierzystej uczelni na stanowisku starszego wykładowcy w specjalności kształcenie słuchu. W latach 2012-2020 prodziekan Wydziału Wokalnego. Wchodzi w skład Rady Wydziału Wokalnego, Senatu, Wydziałowego Kolegium Elektorów, Uczelnianej Komisji Wyborczej i Wydziałowej Komisji Wyborczej  na kadencję  2012-2020 oraz Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Wokalnym.

Pełni funkcję Dziekana Wydziału Wokalnego AMKL począwszy od roku akademickiego 2020-2021.

Certyfikat MusiQuE