Nowe informacje MNiSW dot. legitymacji studenckich

Drodzy Studenci, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność potwierdzono w I semestrze roku akad. 2019/2020 zachowują ważność bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenia hologramu w kolejno oznaczonych polach.

Ważne informacje dla kandydatów na studia w AMKL!

Uprzejmie informujemy, że egzaminy wstępne na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędą się w terminach podanych w Informatorze dla kandydatów na studia 2020/2021. Równocześnie informujemy, że egzaminy wstępne przeprowadzone będą  z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość. Zmianie ulegną również zakresy egzaminów.

Wybory 2020-2024

Prof. dr hab. Krystian Kiełb został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów AMKL na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024. Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności oraz kolejnych wspaniałych sukcesów w pełnieniu tak ważnej i pięknej misji.