PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI legitymacji studenckich

Drodzy Studenci, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność potwierdzono w I semestrze roku akad. 2019/2020 zachowują ważność do 31. maja 2020 r. bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenia hologramu w kolejno oznaczonych polach.