Ważność legitymacji studenckich z roku akademickiego 2019/2020, 2020/2021 bez hologramu na 2021 r. 

Szanowni Studenci,

w związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii oraz przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni termin prolongaty legitymacji studenckich został ponownie przesunięty. Aktualne ograniczenie w funkcjonowaniu uczelni zostało przedłużone do 30 września 2021 r. Tym samym studenci mogą posługiwać się ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu odebrania nowych hologramów jeszcze 60 dni po zniesieniu wskazanego ograniczenia, tj. do 29 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, z późn.zm.),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2021 r. poz. 363).

 


 

 


 

 


 

PRZEWODNIK PO BIBLIOTECE

Wszystkich Studentów I roku zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem przygotowanym przez Bibliotekę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu PRZEWODNIK