Funkcję rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pełnili kolejno:

 

 • ks. prof. Hieronim Feicht (1948-1951)
 • st. wykł. Janusz Nowak (1951-1953)
 • doc. Józef Karol Lasocki (1953-1957)
 • prof. Adam Kopyciński (1957-1963)
 • doc. dr Adam Zbigniew Liebhart (1963-1969)
 • prof. Jerzy Zabłocki (1969-1981)
 • doc. Marek Tracz (1981-1984)
 • prof. Zygmunt Herembeszta (1984-1987)
 • prof. Eugeniusz Sąsiadek (1987-1990)
 • Marek Dyżewski (1990-1994)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek (1995)
 • prof. Jerzy Mrozik (1995-2002)
 • prof. Grzegorz Kurzyński (2002-2008)
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb (2008-2016)
 • prof. Grzegorz Kurzyński (2016-2020)