dr Tomasz Kienik ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie: teorii muzyki (1999, promotor dr hab. A.Tuchowski) i kompozycji (2000) w klasie prof. Zygmunta Herembeszty w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Stopień doktora w zakresie nauk o sztuce uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 r. Jest również absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie Muzyki Filmowej, Komputerowej i Twórczości Multimedialnej w Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi. W latach 2000-2012 był asystentem i adiunktem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, w latach 2010-12 pełnił funkcję wicedyrektora tego Instytutu. Brał udział w licznych konferencjach naukowych (Canterbury, Lucca, Brno, Hannover Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk, inne), publikował artykuły naukowe m.in. na temat polskiej muzyki współczesnej XX i XXI wieku, redagował hasła biograficzne w almanachu Polish Music. Polish Composers 1918-2010 pod red. M. Podhajskiego. 
Jego autorska monografia książkowa Sonorystyka Kazimierza Serockiego będącą rozwinięciem rozprawy doktorskiej została wydana w 2016 roku. Głównym nurtem działalności Tomasza Kienika jest teoria muzyki, w tym refleksja analityczna nad muzyką XX i XXI wieku, metodyka nauczania i dydaktyka muzyczna. Prowadzi on także badania habilitacyjne nad problematyką Magnificat w muzyce polskiej i światowej XX i XXI wieku. Jest również czynnym nauczycielem teorii muzyki i nauczycielem dyplomowanym w szkolnictwie muzycznym II stopnia, a w swoim dorobku kompozytorskim posiada muzykę autonomiczną, ilustracyjną i użytkową. Jest laureatem konkursów kompozytorskich im. Tadeusza Bairda (Warszawa) i Andrzeja Panufnika (Kraków). 
Obecnie adiunkt na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, członek Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,  koordynator praktyk pedagogicznych dla studentów tego Wydziału (Studium Pedagogiczne), członek Pracowni Kształcenia Słuchu, współpracownik Festiwalu Wyobraźni Muzycznej MYear a od 2010r. również kierownik sekcji teorii w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K.Szymanowskiego we Wrocławiu.

W Akademii Muzycznej prowadzi zajęcia z historii teorii muzyki, wstępu do teorii muzyki, z historii muzyki  XVIII-XXI wieku, z kształcenia słuchu, oraz prace licencjackie i magisterskie na Wydziale I.