prof. dr hab. Marek Pijarowski

Prof. dr hab. Marek Pijarowski urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. Podczas nauki w Liceum Muzycznym opanował grę na kilku instrumentach, m.in. na fortepianie (instrument główny), skrzypcach, oboju i organach. Studia dyrygenckie (dyplom z wyróżnieniem) ukończył we wrocławskiej Akademii Muzycznej u Tadeusza Strugały i uzupełniał je w latach 1971-1973 na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Weimarze, pracując pod kierunkiem nieżyjącego już znakomitego, łotewskiego dyrygenta Arvida Jansonsa. W roku 1977 uzyskał stypendium rządu austriackiego i przez dziewięć miesięcy przebywał we Wiedniu, doskonaląc swoje umiejętności u prof. Carla Österreichera w słynnej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. W tym czasie miał okazję bezpośrednio zetknąć się ze sztuką dyrygencką takich mistrzów batuty, jak Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Georg Solti czy Claudio Abbado.

Pracę etatową rozpoczął w 1974 r.  jako asystent dyrygenta Filharmonii Wrocławskiej. W tym samym roku wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, na którym (będąc najmłodszym uczestnikiem) zdobył I nagrodę oraz nagrodę specjalną orkiestry Filharmonii Śląskiej. Sukces ten zaowocował licznymi zaproszeniami, m. in. do Filharmonii Narodowej i WOSPR-u. W 1975 r. otrzymał stanowisko drugiego dyrygenta, a w 1980 r. został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej, którą kierował do 2002 r. Współpracował również z Filharmonią Krakowską jako pierwszy dyrygent, a z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy jest związany do dziś jako stały, gościnny dyrygent tego zespołu. W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi. Od sezonu 2006/2007 ściśle współpracuje z Filharmonią im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję pierwszego dyrygenta - szefa Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej.

Marek Pijarowski od ponad 35 lat nieprzerwanie prowadzi ożywioną działalność dyrygencką, koncertując ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi i radiowymi w Polsce. Wielokrotnie prowadził również koncerty z polskimi zespołami poza granicami kraju, m. in. z Filharmonią Narodową (Niemcy), NOSPR-em (Hiszpania, Francja), Filharmonią Krakowską (Francja), Sinfonią Varsovia (Hiszpania) i Filharmonią Łódzką (Włochy, Hiszpania). Wielokrotnie podróżował  z Filharmonią Wrocławską , m.in.  do Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec i Holandii. Dokonał wielu archiwalnych nagrań dla potrzeb Polskiego Radia. Był stałym dyrygentem Eastern Music Festival w Greensboro w USA. Obecnie współpracuje także z Orkiestrą Prezydencką w Ankarze oraz Texas Music Festival w Houston. Dyrygował w większości krajów europejskich oraz w Egipcie, Izraelu, Kanadzie, Chinach, USA,  Meksyku i Korei Południowej.

W latach 1980-2000 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu. W latach 1986-1987 sprawował funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach.

Od wielu lat związany jest z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której prowadzi klasę dyrygentury oraz kieruje Katedrą Dyrygentury. W latach 1995-1996 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W październiku 2006 objął  również stanowisko profesora dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Był promotorem oraz recenzentem wielu prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu dyrygentury. Minister Szkolnictwa Wyższego powierzył mu funkcje krajowego eksperta przy opracowaniu standardów dotyczących programu studiów dyrygenckich. Jego absolwenci są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów. Jest jurorem Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. G. Fitelberga w Katowicach oraz przewodniczącym jury Międzynarodowego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku.

Marek Pijarowski otrzymał w 1997 r. z rąk Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. Odznaczony został również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem „Gloria Artis”.