Teresa Żylis-Gara (2003)

 


Teresa Żylis-Gara (2003)

Urodziła się w 1930 r. w Landwarowie koło Wilna –  wybitna polska śpiewaczka (sopran) oraz pedagog. Po II wojnie światowej razem z rodziną przeprowadziła się do Łodzi, gdzie uczyła się śpiewu, a od 1952 r. studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej   w klasie  Olgi Olginy. W 1953 r. została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów w Warszawie. 

Zadebiutowała w Operze Krakowskiej  jako Halka w ,,Halce" Stanisława Moniuszki w roku 1956. W 1960 r. otrzymała III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Monachium. Występowała w teatrach operowych w Oberhausen, Dortmundzie i Dusseldorfie, ale przełomem w jej karierze były występy w Paryżu w 1966 r. oraz na Festiwalu Mozartowskim w Salzburgu w 1968 r.

W 1968 r. zadebiutowała w słynnej londyńskiej Covent Garden, a od 1969 r. - przez szesnaście sezonów - wykonywała szereg wielkich, pierwszoplanowych partii operowych w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.  Jednocześnie występowała gościnnie na najsłynniejszych scenach operowych w Europie, w tym w mediolańskiej La Scali.

W repertuarze Teresy Żylis-Gara znajdują się wielkie role w operach m.in. Giuseppe Verdiego, Ryszarda Straussa, Giacomo Pucciniego i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewaczka wykonuje również repertuar pieśniarski, a ze szczególnym upodobaniem  prezentuje muzykę kompozytorów polskich.

Teresa Żylis-Gara, mieszkająca od 1980 r. w Monako,  jest częstym gościem międzynarodowych konkursów i kursów wokalnych organizowanych na całym świecie.

Uzyskała tytuł profesora sztuki muzycznej, a w uznaniu jej wybitnego wkładu w rozwój  światowej wokalistyki oraz działalności na rzecz promocji muzyki polskiej, Senat Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu przyznał jej w roku 2003 zaszczytną godność doktora honoris causa.