Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uzyskała polski grant programu NAWA - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe w projekcie Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna na realizację projektu naukowo-dydaktyczno-artystycznego w latach 2018–2020. Partnerami naszej Uczelni w tym projekcie są uczelnie muzyczne z Tbilisi (Gruzja), Tallinna (Estonia) i Lwowa (Ukraina). Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. 

W dniach 8-14 maja 2019 w ramach w/w projektu odbył się wyjazd naukowo-dydaktyczny prof. dr hab. Marty Kierskiej-Witczak - Kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej AMKL do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja).

W dniach 6-11 czerwca 2019 wyjazd naukowo-dydaktyczny do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja) odbył prof. Grzegorz Kurzyński - Kierownik Katedry Fortepianu, Rektor naszej Uczelni.
 

W dniach 20-26 października 20419 r. w ramach projektu odbył się wyjazd dydaktyczny studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja), Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinnie (Estonia), Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko (Ukraina).

W dniach 03-09 listopada 2019 r. w ramach w/w projektu odbył się wyjazd dydaktyczny studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja), Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinn (Estonia), Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko (Ukraina).

W dniach 17-23 listopada 2019 r. w ramach projektu Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odwiedzili studenci z Państwowego Konserwatorium w Tbilisi, Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinnie (Estonia), Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko (Ukraina).

 

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.