Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uzyskała polski grant programu NAWA - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe w projekcie Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna na realizację projektu naukowo-dydaktyczno-artystycznego w latach 2018–2020. Partnerami naszej Uczelni w tym projekcie są uczelnie muzyczne z Tbilisi (Gruzja), Tallinna (Estonia) i Lwowa (Ukraina). Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. 

W dniach 8-14 maja 2019 w ramach w/w projektu odbył się wyjazd naukowo-dydaktyczny prof. dr hab. Marty Kierskiej-Witczak - Kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej AMKL do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja).

W dniach 6-11 czerwca 2019 wyjazd naukowo-dydaktyczny do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja) odbył prof. Grzegorz Kurzyński - Kierownik Katedry Fortepianu, Rektor naszej Uczelni.
 

W dniach 20-26 października 20419 r. w ramach projektu odbył się wyjazd dydaktyczny studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja), Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinnie (Estonia), Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko (Ukraina).

W dniach 03-09 listopada 2019 r. w ramach w/w projektu odbył się wyjazd dydaktyczny studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja), Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinn (Estonia), Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko (Ukraina).

W dniach 17-23 listopada 2019 r. w ramach projektu Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odwiedzili studenci z Państwowego Konserwatorium w Tbilisi, Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinnie (Estonia), Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko (Ukraina).


W dniach 9-15 grudnia 2019 r. w ramach projektu Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego odwiedzili studenci z Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja) oraz Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie (Estonia).
 

W dniach 11-15 grudnia 2019 r. w ramach projektu odbyła się wizyta naukowo-dydaktyczna Prof. Liany Chonishvili z Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja)  w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

- W dniach 27-30.01.2020 r. w ramach projektu odbyła się wizyta naukowo – dydaktyczna Dawida Shamanauri z Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja)w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W ramach wizyty odbyły się warsztaty mistrzowskie z gry na trąbce.

 

W dniach 02-05.02.2020 r. w ramach projektu odbyła się wizyta naukowo – dydaktyczna prof. Ivari Ilja z Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie (Estonia) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W ramach wizyty odbył się mistrzowski kurs fortepianowy.

 

W dniach 03-06.02.2020 r. w ramach projektu odbyła się wizyta naukowo – dydaktyczna prof. Vakhtang Jordania z Państwowego Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W ramach wizyty odbył się mistrzowski kurs fortepianowy.

W dniach 03-06.02.2020 r. w ramach projektu odbyła się wizyta naukowo – dydaktyczna prof. Piotra Zaleskiego z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie (Estonia).

W dniach 03-06.02.2020 r. w ramach projektu odbyła się wizyta naukowo – dydaktyczna prof. Piotra Łykowskiego z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie (Estonia).

W dniach 06-09.02.2020 r. w ramach projektu odbyła się wizyta naukowo – dydaktyczna dr hab. Jakub Stankiewicz  z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko  (Ukraina).

 

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.