Rządowe konsultacje dotyczące polityki młodzieżowej

Data publikacji: 5 marca 2021

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem organizują konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży, ich celem jest wypracowanie rozwiązań, zebranie opinii i pomysłów, które zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym. Konsultacje dla województwa dolnośląskiego odbędą się 11 marca br. od godz. 17:00 do godz. 20:00 poprzez platformę Zoom.

Spotkanie Wiceministra Wojciecha Murdzka z Rektorami wrocławskich uczelni artystycznych

Data publikacji: 1 marca 2021

Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek spotkał się z Rektorami wrocławskich uczelni artystycznych: Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania uczelni artystycznych w okresie pandemii, szczepień nauczycieli powyżej 65. roku życia oraz szczepień pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Dr Adam Porębski laureatem 9. edycji Programu MOZART

Data publikacji: 18 lutego 2021

Dr Adam Porębski został jednym z laureatów 9. edycji Programu MOZART, w ramach którego Wrocławskie Centrum Akademickie wspiera tworzenie partnerstw między przedsiębiorcami a naukowcami. Wyróżniony projekt to "Dźwięk spojrzenia" - stworzenie systemu sygnału dźwiękowego z wykorzystaniem cyfrowej identyfikacji i konwersji danych biometryczych tęczówki oka wraz z opracowaniem dźwiękowego loga PayEye.

Społeczna Rada Kultury

Data publikacji: 10 lutego 2021

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski powołał Społeczną Radę Kultury, której członkiem została dr Maria Zawartko. Serdecznie gratulujemy!

Certyfikat MusiQuE