REKRUTACJA DODATKOWA 2020/2021

STUDIA I STOPNIA

 kierunek: instrumentalistyka
 zakres:
instrumenty perkusyjne

STUDIA II STOPNIA

 kierunek: instrumentalistyka
 zakres:
instrumenty perkusyjne

Egzaminy wstępne z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się  na odległość odbędą się w dniu 21 września 2020 r.

Ostateczny termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa z dniem 14 września   2020, o godz. 15.00.

STUDIA I STOPNIA

 kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

 kierunek: muzyka kościelna

STUDIA II STOPNIA

 kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 zakresy: 
 - dyrygentura chóralna
 - edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

 kierunek: muzyka kościelna

Egzaminy wstępne z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość odbędą się w dniu 24 września 2020 r.

Ostateczny termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa z dniem 14 września  2020, o godz. 15.00.

PODYPLOMOWE STUDIA MUZYKOTERAII

Egzaminy wstępne z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się  na odległość odbędą się w dniu 25 września 2020 r.

Ostateczny termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa z dniem 21 września  2020, o godz. 15.00.

 

 

MUZYKOTERAPIA/ STUDIA PODYPLOMOWE


Szanowni Kandydaci,

Uprzejmie informujemy, że egzaminy wstępne na Podyplomowe Studia Muzykoterapii z przyczyn od nas niezależnych, zostają przełożone na wrzesień. 

 Drodzy Kandydaci,

uprzejmie informujemy, że egzaminy wstępne na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędą się w następujących terminach:

Równocześnie informujemy, że egzaminy wstępne przeprowadzone będą z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość. Zmianie ulegną również zakresy egzaminów. Szczegółowe informacje o formach i zakresach poszczególnych egzaminów znajdują się tutaj ⇒
 W związku ze zmianami harmonogramu tegorocznych matur, zgodnie z którymi pisemne egzaminy maturalne odbywać się będą od 8 do 29 czerwca a ich wyniki spodziewane są na 11 sierpnia br. oraz decyzją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wyznaczeniu terminu poprawkowego egzaminu dojrzałości w liceach i technikach na 8 wrzesnia 2020 r. - dla maturzystów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu i opublikowaniu ich wyników do 30 września br. Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu informuje, że harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 został dostosowany do terminów egzaminów maturalnych oraz do daty opublikowania ich wyników. 

Jednocześnie informujemy, iż rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym została uruchomiona 1 kwietnia br. 

Ponadto, w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo, Akademia umożliwia przeprowadzenie procedury administracyjnej związanej z przyjmowaniem dokumentów rekrutacyjnych online, tj. poprzez umieszczenie kompletu podpisanych, zeskanowanych i skompresowanych (ZIP, 7Z, RAR, itp.) dokumentów rekrutacyjnych w dedykowanym folderze ELEKTRONICZNEJ TECZKI KANDYDATA - na dysku, do którego dostęp przesłany zostanie przez Dział Nauczania i Spraw Studenckich na adres e-mail podany przez Kandydata w formularzu rekrutacyjnym.