ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII od 19.10.2020 r.

 

Wszyscy nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci  AMKL mogą zamawiać mailowo w domenie amkl.edu.pl bezpłatne skany artykułów z monografii i czasopism, nut i fragmentów książek.

Zamówienia należy składać na adres magdalena.wiacek@amkl.edu.pl  podając nazwisko autora, tytuł i sygnaturę biblioteczną  (na podstawie wyszukiwań w katalogu komputerowym online).

W przypadku nut, których opisów nie ma w katalogu komputerowym online, prośby
o wyszukanie ich w katalogu kartkowym wraz z zamówieniem skanu należy przesyłać na adres  magdalena.wiacek@amkl.edu.pl

Zasady bezpłatnego skanowania (zgodne z zasadami przyjętymi w bibliotekach uczelnianych w Polsce):

1. Zgodnie z zasadami można zamówić jednorazowo do 50  skanów. Skany są zapisane do plików PDF. Nauczyciele akademiccy mogą zamawiać skany zgodnie z potrzebami naukowymi i dydaktycznymi, natomiast studenci i doktoranci mogą składać zamówienia raz w tygodniu (jeśli na bieżąco będziemy w stanie płynnie  realizować zamówienia na skany,
to zwiększymy częstotliwość zamówień dla studentów i doktorantów).

3. Zamówienia są realizowane według kolejności wpływu.

5. W miarę możliwości w wyjątkowych  przypadkach Dyrektor Biblioteki AMKL może zdecydować o zwiększeniu limitu do 100 skanów  jednorazowo.

4. Biblioteka AMKL we Wrocławiu nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez Zamawiającego. Biblioteka AMKL nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze zbiorów biblioteki AMKL, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie Zarządzeniem Rektora nr 47/2020 Czytelnia
i Wypożyczalnia Biblioteki są nieczynne do odwołania.

Studenci i doktoranci, którzy na koniec studiów muszą rozliczyć się z Biblioteką 
i zwrócić wypożyczone materiały,  proszeni są o kontakt mailowy (adres magdalena.wiacek@amkl.edu.pl). Ustalone zostaną wtedy zobowiązania wobec Biblioteki oraz bezpieczny sposób zwrotu wypożyczonych nut i książek do Biblioteki.