ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII


W czasie pandemii SARS-CoV-2 Biblioteka AMKL umożliwia  wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych - na razie tylko dla nauczycieli akademickich oraz studentów ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich.
Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych są możliwe od 1 czerwca 2020 r. do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.45 po wcześniejszym umówieniu się czytelnika na wizytę w Bibliotece (szczegółowe zasady poniżej).

Wejście do Biblioteki jest możliwe jedynie drewnianą klatką schodową w Budynku A (wejście od strony Sali Teatralnej jest nieczynne).


ZASADY ZAMÓWIEŃ I WYPOŻYCZEŃ materiałów bibliotecznych:

 1. Z wypożyczeń mogą korzystać czytelnicy posiadający ważne konto biblioteczne. Jeśli ktoś z Państwa nie ma konta bibliotecznego, nie pamięta jego numeru lub hasła, prosimy o kontakt mailowy na adres anna.kata@amkl.edu.pl
   
 2. Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń (jednakowo do 35 vol. dla nauczycieli akademickich i dyplomantów).
   
 3. Zamówienia na wypożyczenia należy składać po zalogowaniu się do katalogu online z komputerów domowych. Opisy wszystkich książek są w katalogu online. W przypadku  nut, których opisów nie ma w katalogu online prośby o wyszukanie ich w katalogu kartkowym i zamówienia na wypożyczenie należy kierować na adres: magdalena.wiacek@amkl.edu.pl w domenie amkl.edu.pl. Katalogi kartkowe są niedostępne dla użytkowników, podobnie jak komputery zlokalizowane w Wypożyczalni.
   
 4. Odbiór materiałów w Wypożyczalni (303 A) jest możliwy po umówieniu się bibliotekarza i czytelnika na konkretną godzinę poprzez pocztę elektroniczną w domenie amkl.edu.pl na adres: magdalena.wiacek@amkl.edu.pl lub telefonicznie: 71 3100525.
   
 5. Zamówienia złożone przez czytelników można odebrać od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia. Zamiar zgłoszenia się w Wypożyczalni powinien być ustalony do godz. 14.00  co najmniej na jeden dzień przed planowana wizytą w Bibliotece


ZASADY ZWROTÓW materiałów bibliotecznych:

 1. Zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy dokonywać w uruchomionym na czas pandemii koronawirusa Punkcie zwrotów materiałów bibliotecznych (p. 309 A). Jest to pokój usytuowany naprzeciwko Czytelni (dawny Gabinet odsłuchu).
   
 2. Zwrot wypożyczonych materiałów w Punkcie zwrotów materiałów bibliotecznych (309 A) jest możliwy po umówieniu się bibliotekarza i czytelnika na konkretną godzinę poprzez pocztę elektroniczną w domenie amkl.edu.pl (adres e-mail magdalena.wiacek@amkl.edu.pl) lub telefonicznie: 71 3100525. Zamiar zgłoszenia się w Punkcie zwrotów powinien być ustalony przez czytelnika co najmniej na jeden dzień przed planowana wizytą w Bibliotece do godz. 14.00.
   
 3. Zwrócone materiały biblioteczne muszą zostać poddane 7-dniowej  kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem lub włączeniem na półki w magazynie bibliotecznym.
   
 4. Zwrotów można dokonać również poprzez odesłanie materiałów bibliotecznych pocztą na własny koszt na adres: Biblioteka AMKL, 50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2. Jest to opcja, która może być przydatna zwłaszcza dla studentów, którzy muszą rozliczyć się z Biblioteką na zakończenie studiów, a nie mogą przyjechać do siedziby Akademii z różnych powodów. Książki zwracane pocztą także podlegają 7-dniowej kwarantannie.

 

USŁUGA BEZPŁATNEGO SKANOWANIA dla wszystkich nauczycieli akademickich, wszystkich studentów i doktorantów (skany sporządzane przez bibliotekarzy):


Wszyscy nauczyciele akademiccy, i studenci i doktoranci  AMKL mogą zamawiać mailowo w domenie amkl.edu.pl  bezpłatne skany artykułów z monografii i czasopism, nut i fragmentów książek na adres: magdalena.wiacek@amkl.edu.pl

Zasady bezpłatnego skanowania (zgodne z zasadami przyjętymi we wszystkich bibliotekach uczelnianych w Polsce):

 1. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
   
 2. Zgodnie z zasadami przyjętymi można zamówić jednorazowo do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do plików PDF.
   
 3. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
   
 4. Biblioteka AMKL we Wrocławiu nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez Zamawiającego. Biblioteka AMKL nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze zbiorów biblioteki AMKL, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
   
 5. W miarę możliwości w wyjątkowych pojedynczych przypadkach Dyrektor Biblioteki AMKL może zdecydować o zwiększeniu limitu do 100 stron jednorazowo.

 

CZYTELNIA

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego Czytelnia Biblioteki jest nieczynna do odwołania. Materiały biblioteczne dotąd udostępniane na miejscu w Czytelni (poza wydawnictwami encyklopedycznymi, albumowymi, wydanymi przed 1950 r. oraz szczególnie cennymi) mogą być wypożyczane przez nauczycieli akademickich i dyplomantów na krótkie terminy (do 5 dni roboczych).