ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII od 22 lutego do 16 kwietnia 2021 r.
 

Od 16 lutego do 22 kwietnia 2021 r. Czytelnia i Wypożyczalnia są czynne wyłącznie dla nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów AMKL od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.00.

W czasie przerwy wiosennej związanej ze Świętami Wielkanocnymi (1, 2 i 6 kwietnia 2021 r.) Czytelnia i Wypożyczalnia są czynne w godz. 12.00-14.00.

Dla bezpieczeństwa nas wszystkich przewidujemy co 2 godziny 10-minutowe przerwy na wietrzenie pomieszczeń w czasie otwarcia Czytelni i Wypożyczalni oraz dezynfekcję stanowisk komputerowych w Czytelni.

Katalogi kartkowe oraz komputery w Wypożyczalni są niedostępne - prosimy o zamawianie materiałów bibliotecznych z własnych komputerów lub urządzeń mobilnych.

W przypadku nut, których opisów nie ma w katalogu online, prośby o wyszukanie ich w katalogu kartkowym i zamówienie na wypożyczenie należy kierować na adres e-mail magdalena.wiacek@amkl.edu.pl w domenie amkl.edu.pl.


Niedostępny pozostaje nadal Gabinet odsłuchu.

W Wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie jedynie 2 osoby, a w Czytelni może przebywać jednocześnie 9 osób. Korzystanie na miejscu z zasobów Czytelni jest możliwe na wyznaczonych 8 stanowiskach pracy. Można również korzystać z samoobsługowego skanera.

Ze względu na pandemię nie możemy wydawać Państwu w Czytelni słuchawek - prosimy o korzystanie z własnych słuchawek.

Przed wejściem do Czytelni i do Wypożyczalni wszystkie osoby są zobowiązane do zdezynfekowania rąk preparatem dezynfekcyjnym udostępnionym przez Akademię.
Na terenie Biblioteki należy zachować odstęp minimum 1,5 metra pomiędzy osobami oraz mieć zakryte usta i nos na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami.

Zwracane materiały biblioteczne będą poddane 3-dniowej kwarantannie i dopiero po trzech dniach zostaną zdjęte z konta elektronicznego czytelnika i możliwe do udostępnienia kolejnym osobom zainteresowanym.
 

Od 16 lutego do 22 kwietnia 2021 r.  działa Punkt ksero usytuowany obok Biblioteki - w godz. 9.00 - 14.00 - materiały biblioteczne kserowane i skanowane odpłatnie w Punkcie ksero również będą poddawane 3-dniowej kwarantannie.

Studenci i doktoranci, którzy na koniec studiów muszą rozliczyć się z Biblioteką i zwrócić wypożyczone materiały,  proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy (adres magdalena.wiacek@amkl.edu.pl). Ustalone zostaną wtedy zobowiązania wobec Biblioteki oraz termin wizyty w Bibliotece.