KOMUNIKAT
Rektora Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu​

 

W związku z Uchwałą Nr 19/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z dnia 10 marca 2020 r. i opinią Zespołu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu od dnia 11 marca 2020 r.:

1)    zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie wszystkich form kształcenia na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - dotyczy to wszystkich zajęć, w tym egzaminów na wszystkich kierunkach studiów, studiów podyplomowych, kursów oraz kształcenia doktorantów – do odwołania,

2)    zamyka się Akademię, w tym Bibliotekę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla wszystkich studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia – do odwołania,  

3)    odwołuje się wszystkie imprezy organizowane w naszej Akademii - do odwołania,

4)    odwołuje się posiedzenie Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaplanowane na dzień 11 marca 2020 r.

Sposób realizacji i zaliczenia efektów uczenia się, które miały zostać  zrealizowane w trakcie tych zajęć, określony zostanie w odrębnym komunikacie.