Biuro Promocji i Organizacji Imprez jest odrębną, ogólnouczelnianą komórką organizacyjną uczelni. Celem działania Biura jest koordynowanie i organizacja działalności artystycznej w porozumieniu z jednostkami merytorycznymi Akademii, szeroko rozumiana promocja uczelni poprzez działania w zakresie public relations, koordynowanie współpracy zagranicznej uczelni oraz zdobywanie środków finansowych wspomagających realizację projektów artystycznych, naukowo-dydaktycznych i wydawniczych. Biuro koordynuje organizację wszelkich imprez uczelnianych: koncertów symfonicznych i kameralnych, koncertów z udziałem chórów i zespołów wokalnych, pokazów scenicznych studentów, koncertów poszczególnych klas i katedr, koncertów wymiennych z innymi uczelniami, recitali dyplomowych studentów, recitali pedagogów w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych, kursów mistrzowskich, konkursów, konferencji, sesji i sympozjów naukowych oraz wystaw. 

W zakresie działań promocyjnych Biuro współpracuje z mediami, redaguje stronę internetową uczelni, współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi przy organizacji wydarzeń artystycznych, a z wydawnictwami oświatowymi w zakresie promocji oferty edukacyjnej uczelni. Pracownicy Biura prowadzą także sekretariat kursów, warsztatów, konkursów muzycznych i festiwali organizowanych przez uczelnię, administrują bazą danych ofert indywidualnych studentów i zespołów kameralnych uczelni, a także wykorzystują ją, pośrednicząc w działaniach związanych z organizowaniem imprez artystycznych towarzyszących rozmaitym wydarzeniom czy uroczystościom na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

W zakresie dotyczącym pozyskiwania funduszy na realizację projektów artystycznych, naukowo-dydaktycznych i wydawniczych Biuro opracowuje wnioski aplikacyjne w ramach konkursów lokalnych, ogólnopolskich i europejskich, a także wspólnie ze studentami i absolwentami uczelni uczestniczy w staraniach o stypendia artystyczne. Ponadto prowadzi ewidencję działalności artystycznej i naukowo - dydaktycznej uczelni.
 

Biuro Promocji i Organizacji Imprez
Kierownik - zastępstwo 
mgr Joanna Polak 
tel. +48 71 31 00 571 (572)
e-mail: joanna.polak@amkl.edu.pl
 

Organizacja imprez:
mgr Alicja Skiba
tel. +48 71 31 00 574
e-mail: alicja.skiba@amkl.edu.pl

mgr Jolanta Żukiewicz 
tel. +48 71 31 00 546
e-mail: jolanta.zukiewicz@amkl.edu.pl

mgr Amanda Zok
tel. +48 71 31 00 546 
e-mail: amanda.zok@amkl.edu.pl

lic. Agnieszka Granops 
tel. +48 71 31 00 573
e-mail: agnieszka.granops@amkl.edu.pl