Budynek D

Budynek D to siedziba Zakładu Muzyki Jazzowej. Został oddany został do użytku 5 października 2009 r. Powstał w wyniku gruntownej przebudowy i adaptacji zachowanej części XIX-wiecznego zespołu fabryczno-magazynowego, znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W związku z tym przebudowa została dokonana w ścisłym uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, według oryginalnego projektu, którego autorem był wrocławski architekt dr Stanisław Lose. 

Przebudowa budynku D została zrealizowana w ramach projektu Rozbudowa Akademii Muzycznej  we Wrocławiu – Budowa sali muzyczno–dydaktycznej wraz z infrastrukturą. POIS.11.03.00-00-028/09 w ramach działania 11.3 infrastruktura szkolnictwa artystycznego priorytetu XI Kultura i dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

Realizacja inwestycji była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


                           

 

 

Galeria