Halina Bobrowicz - studia dyrygenckie ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Adama Kopycińskiego.

Prowadziła chóry dziecięce, młodzieżowe, współpracowała z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego oraz Szkołą Muzyczną II st. im. Ryszarda Bukowskiego. W PWSM prowadziła chór ogólnouczelniany, zespoły wokalne, orkiestrę smyczkową. Od 1972 roku prowadzi klasę dyrygowania, początkowo na Wydziale Wychowania Muzycznego obecnie Edukacji Muzycznej.

Wykształciła wielu dyrygentów, którzy zajmują znaczące miejsce w chóralistyce, zdobywając nagrody na konkursach dla dyrygentów oraz konkursach chóralnych.

Wielokrotnie nagradzana dyplomami i nagrodami Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodami Rektora Akademii Muzycznej.

Współpracowała z Teatrem Polskim we Wrocławiu i Studiem Teatralnym działającym przy teatrze. W latach 1972–1995 współpracowała z Reprezentacyjnym Dolnośląskim Zespołem Pieśni i Tańca „Wrocław”, pełniąc funkcje dyrygenta i kierownika muzycznego. Koncertowała wielokrotnie w kraju i za granicą m.in.: w Holandii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Jugosławii, Bułgarii i na Węgrzech.

Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury w konkursach i przeglądach chóralnych.

Przewodniczyła w pracach jury w XX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii, w ogólnopolskim przeglądzie w Będzinie, w konkursie Silesia Cantat w Głogowie, w przeglądzie wrocławskich chórów projektu Śpiewający Wrocław.

Wykładowca w warsztatach i seminariach dla dyrygentów chóralnych. Była konsultantem szkolnictwa artystycznego I i II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Jest promotorem prac doktorskich i magisterskich oraz recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Prowadzi działalność organizacyjną. Jest członkiem Rady Wydziału, Senatu. Uczestniczyła w pracach uczelnianej Komisji Wyborczej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Regulaminowo-Statutowej. Była rzecznikiem dyscyplinarnym studentów.

Obecnie członek Komisji Konsultacyjnej ds. Inwestycji i Rozbudowy Uczelni, przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej, przewodnicząca Komisji ds. Odznaczeń oraz ekspert Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych dla kierunku Edukacja Muzyczna. Od 2005 roku kieruje pracami Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów.

Obok działalności dydaktycznej i organizacyjnej pełniła następujące funkcje:

- 1990–1995 prorektor ds. studenckich,
- 1995–2002 prodziekan Wydziału Wychowania Muzycznego,
- 2002–2008 dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej.

W latach 2008-2012 pełniła funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki.