Dr Adam Porębski został jednym z laureatów 9. edycji Programu MOZART, w ramach którego Wrocławskie Centrum Akademickie wspiera tworzenie partnerstw między przedsiębiorcami a naukowcami, a ich efektem jest usługa lub produkt. Program ma na celu wspieranie rozwoju i współpracy między środowiskiem naukowym a biznesowym oraz poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia. W tegorocznej edycji komisja wybrała 31 projektów, które będą wspierane finansowo przez miasto przez co najmniej 12 miesięcy.

Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazł się projekt dra Adama Porębskiego i firmy PayEye Sp. z o.o. "Dźwięk spojrzenia" - stworzenie innowacyjnego systemu spersonalizowanego sygnału dźwiękowego z wykorzystaniem cyfrowej identyfikacji i konwersji danych biometryczych tęczówki oka wraz z opracowaniem dźwiękowego loga PayEye.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu okazji do realizacji nowatorskich wizji!